Pain

Zas potkal jsem bolest tiše
stojící na dlouhém schodišti
před budovou kremačního ústavu
i mísila se
s náhle vykvetlými vzpomínkami
a modlitbami
Zas potkal jsem bolest
seděla mlčky v lavi…

Svědomí

Tak se zas koukáme
jeden na druhýho
smutně a bezůtěšně
Tvý oči říkají:
„Tvý tělo je tak vinný
jak jen může být
Tvý myšlenky lezou
z Tvý hlavy
a jsou tak hříšný
jak jen můžou být!“