Hraní

Studené ruce v dlaních hřát se budou, a teplý dech na tvých rtech vnímat někdo bude hřejivý. A chladno v dlaních roztáté, v horkém těle bude ztraceno a tělo bude hlazeno :-)

U Jednoty

Šlo kolem prodejny Jednoty
Hezké děvče bez boty
Nabídl jsem ji střevíc na nohu
A že bez ní býti nemohu
Vždyť s jednou botou nohy
Nemají k chůzi vlohy
Když obuje můj střevíček
Zakryje pat…