bez pomoci

Pomoc, pomoc! Topím se!
Proč odvracíte lebky?!
Dech už mi dochází.
Kdo zastane se ubohé děvky?
-pane pomozte mi!
vždyť mě znáte.
včera sem u vás byla.
řekl jste že rád mě máte!
– a co ty mé dítě?
vztáhni ručku svou.
vytáhni mámu bezmocnou!

proč?!
a slzy její jí utopily.

autor: luffi
editor: hádejte