Černé Světlo

Skleněná cela, spousta záře – ticho
Hraničí s šílenstvím
Co to je – temnota ?
Paprsek rozřízne samotu vejpůl
Zboří kus hradeb
Přinese klid, pochybnost zároveň
Jsi černé světlo
Kdybys jen zablikal – potom zas zhasnul
Těšilo mě

autor: Shi-NaYne
editor: Shi