Červánky

Když vidím červánky,
vidím své srdce.
Tvou vinou, tvým chováním,
je kolem plno krve.

Tvé chování, tvá slova,
jako zabodnutá kudla,
v srdci mě píchá,
a hlouběji se zabodává.

Až se dostane na konec své cesty,
ukončí mé trápení.
Svou krutostí dosáhl jsi toho,
že už brzy odejdu z tohoto světa.
Už mi není pomoci, sbohem.
Byla jsem jen tvá.

autor: Jahudka
editor: Hana