Cesta

Tělo leží v cestě, tvář mlčíc tone v prachu
Ruce v pěst, oči vlhké, v srdci plno zášti, strachu
Obloha tmavne, mlha se šíří
Veškeré naděje pryč odsud míří

Tělo leží v cestě, krev ze zad proudí
Bolest necítí, jen víra se hroutí
Dýka v zádech od lásky bez lásky
Všechny ty měsíce – jen falešné obrázky

Tělo leží v cestě, vyschlé rty semklé žalem
Na duši jizvy, srdce puklé málem
Sny se bortí, štěstí je neznámý pojem.
Dobrodružství končí, vlak na konečnou dojel

Tělo leží v cestě, stíny ho tlačí k zemi
Zadupán v písku dýchá jen s obtížemi
Život ho zradil, ale život jde dál
Ještě mnoho musí dáti, teprve málo dal

Muž v cestě stojí, k obzoru hledí zas
Přec kdyby mohl, zas vrátil by čas

autor: Garcia
editor: Ondra