Cesta

Dlouhá, dlouhá je cesta,

když ztratil jsem krok.

Jak po ní jít,

jak dostat se k Tobě.

Jak hledat mám Tvůj sen,

když cesta ztratila směr,

ztratila svou dlouhou víru,

v to, že někam vede,

v to, že ji potřebují,

v to, že musí být,

nemusí, nechce.

Už není cesta,

je jenom bolest a děs,

snad strach z neznáma.

Vrať mi můj krok,

ať mohu se hýbat,

ať mohu aspoň odejít,

ať mohu doufat,

v kruhu bloudit,

utíkat od Tebe k Tobě,

od sebe.

autor: mars69
editor: Martin Cvrček