Ego

Usmál se na mě.

Hezký tmavý třicátník,

co mě právě minul na chodníku.

Asi jsem se mu líbila.

Mé ego zase na chvíli povyrostlo.

Není to správné, ale nedělám si starosti.

On ho zase nějaký dobrák

srazí za okamžik zpět k zemi.

Tam, kam ostatně patří.

autor: mishka
editor: mishka