Havárie

Řítím se ze srázu

a před očima mám strach a zkázu,

mé krásné auto kosí les,

proč jsem jen do něj opiléj lez?

Ta zatáčka snadná se zdála,

nějak se však moc zamotala

a už bylo na problém zaděláno,

dolů ze srázu to jede samo!

Celý život mám před očima a je mi zle,

vždyť nepoznal jsem všechno krásné a zakázané

a teď zažiji už jen muka.

Ach, jak přísná je boží ruka.

Auto pořád stále jede,

jen ďábel ví kde zaparkujeme.

Mám vyskočit a risknout zlomení vazu,

nebo počkat až ďábel dokončí zkázu

a nebo se modlit mám?

No, ještě nevím co udělám.

Zdá se mi všechno jako věčnost,

komu mám dát teďka přednost?

Snad tomu stromu vlevo a nebo vpravo?

Přemýšlím asi víc, než je zdrávo.

Vždyť je to jedno, když prvnímu se vyhnu,

druhému se již vyhnout nestihnu

a proletím skrz tvrdý kmen.

Můj osud bude zpečetěn.

Křečovitě brzdím, kola se protáčí,

doufám v zázrak, ale to asi nestačí,

chtělo by to trochu štěstí

a možná si mé auto cestu proklestí.

Stále fičím rychlostí větru,

už bych uvítal nějakou změnu.

Chci konečně zastavit a stát,

ale nechce se mi umírat.

Fičím, fičím, odlétává jehličí,

mým kolům se vyhýbají ježci i zajíci,

světlomety svítí skrz klestí a osvětlují kmeny,

sláva, už jsme zachráněni!

Zařval jsem si z plných plic,

pak ozvala se velká rána a nic víc.

Své smrti jsem právě dojel vstříc!

K tomuto konci již nelze nic víc říct.

autor: Desktop_men
editor: Leo