Hledání

L’homme descand la rue
Qu’est-ce qui le trouve?
Toi, elle ou personne?
N’est pas personne, qui le cherche?
Je veux être cherché a retrouvé…

Muž jde ulicí
Kdo ho najde?
Ty, ona nebo nikdo?
Není nikdo, kdo ho hledá?
Chci být hledán a nalezen.

autor: defox
editor: David