Ještě jeden den…ještě jednu noc…!

Ještě jeden den a ještě jednu noc!!!
Prosím zastav rychlý čas:
Vím,že máme tu moc,
když láska proudí v nás.

Ještě krásný den a ještě krásnou noc!!!
Prosím…něžně cituji.
Vím,že mi chybíš moc,
když jsem sám – strašně lituji.

Ještě jeden den a ještě jednu noc!!!
Kdy bych mohl šeptat moc…
…něžných slov a větiček.

Ještě krásný den a ještě krásnou noc!!!
Kdy bych mohl děkovat Ti moc…
…za tolik krásných chvil a chvilicek.

autor: Mortis7
editor: Zdenda