JSI..

Jsi…..

Jsi jako oheň, který neuhasím,
Jsi jako čas, který nezastavím,
Jsi jako voda studená.
Jsi jako kapky deště z nebe spadlé,
Jsi jako láska, která neochřadne,
Jsi jako listí ze stromů co zrovna padá,
Jsi má cesta do neznáma.
Jsi mysl černého svědomí, jsi všechno špatné,
Jsi kytka, která neuvadne.
Jsi má temná myšlenka,
Jsi můj anděl nebeský,
Jsi má životní domněnka,
Jsi to co chci a nechci…

autor: joseline
editor: Martinka