K výzvě

Neznámo dávám Ti
Je k procitnutí
Odmítám Tě
Jen vlídně
Mé ruce se vztahují
K těm Tvým
Hlava by se odvrátila
Kdyby jí vládl rozum
Krátká setkání
Mě tvoří
Jsou bouřkou proměn
Můžeš v nich najít sblížení
Spočinutí
Přivítání
Když dotýkám se snu
Být volný
Být bez proměn
Pak cítím Ty jsi má
Má v zrcadle podaném
Třesoucíma se rukama
A tak tě políbím
Jako škorpion

autor: Ch.J.B.
editor: Ch.J.B.