Kde jsme

Všechny stíny nad krajinou,

všechny řeky nad hlubinou chladnou přejdou,

jen člověk dokáže věřit ve věci stálé,

osvítit krajinu světlem,

najít v hlubině teplo,

jen člověk dokáže věřit v lásku.

Bolíš mě, když nejsi šťastná,

a když tiše odcházíš

třese mnou strach,

černé světlo mi v srdci svítí

na šlápoty po Tvých botách.

Však nevím koho prosit o štěstí,

není kdo by poslouchal,

jak tím světem mám sám točit,

abych ve věčném svítání

naše srdce ponechal …

autor: mars69
editor: Martin Cvrček