Klíček od tvého srdce

Má ručka klepoucí se stářím
Ta na kterou já denně sázím
Vidím v ní jedinou mou možnost
Jak s její pomocí tu pevnost
Co stojí celá v hloubkách moří vzdálených
Tam kam ani žádné ozvěny
Nikdy nedonesou svou píseň
Jen nyní lásko v srdci tíseň
Roste jako květina co nemá kořeny
Roste a já v sobě vidím domy
Ty které musím obejít
Vjednom z nich pak tebe najít!!!
Mám jeden klíček, k tvému vězení
Kde má samota sama trůní
Na rakvi z tvých fotek vystavěné
Čeká zda dveře otevřené
Jednou spatří!A onen klíček od tvého srdce
Vklouznout do tajemné klece
Tam kam tuze se mi chce
Chci být do ní navždy chycen Bojím já se o tvou přízeň
Má zlatý dar nebes je to můj šperhák lásky
V ulici kde domy tvoje vlásky
Vidím na cestě poztráceny byly
Snad stopou jsou zde myšleny
Hledím pěkně sbírám každý který vidím
K tobě lásko já se blížím!!!
Vidím vítr nesoucí krásu tvojí na hřbetě
Klíčkem svým odemykám dveře
A teď jen tvé objetí Zlomilo mé prokletí Neměl jsem být nikdy milován
Ve tmě nikým nepoznán
Teď mám tebe díky klíčku
Miluji tě svou myšičku!!!

autor: Tahy
editor: Tomáš Tahovský