Křídla pro kamenné srdce

A hory a moře

a ptáky nad oblaky,

nebesa plná hvězd

a já pln Tebe,

naše oči se zase potkat mohou,

bezelstně chápeme své duše,

a volnost z opuštění dává

hloubku našim citům,

Čistší je láska má k Tobě,

i když Tě nemohu mít,

jak obrovská bude až se přiblížíš,

jak velké síly budou mezi námi,

jednou, Tvá křídla ztěžknou

a Ty je rozložíš

na kamenné srdce mé země

a milovat budeš

náš společný sen.

autor: mars69
editor: Martin Cvrček