Letmo modří

Bělostní vychloubači smějí se větru

Úžasem, závistí pletou mé kroky

Osleplí správcové meluzín světa

Zobáčkem výsměchu skvrní mé sloky

Smích se jim oděl do kůží křídel

A kraje skvostu letu

Solničkou z cest kypří mé vzpomínky

Modré a modré

Jen v modré nacházím větu…

autor: Pakralik
editor: Pakralik