moje

Jeptišky Prostíral jste perly na hruď jeptišky z Verony
Sutana nařkla vás z podvodu
To se nemá, milý pane
Dny se zkrátily pod tíhou času
A vy jste nenáviděl perly svátosti
Hřešte, milý pane
Jeptiška umrlá na křídlech od Boha
Bláznivé rozmarné nebe
A vy, cizí pane?
Ruka radosti ďáblovy

autor: kozenka
editor: Lucijee