myšlenka na tebe

má tanečnice s hadem
jak zdá se marnotratná
vteřina nirvány
když tančíš
jak zdá se marnotratná
vteřinka váhání
když sleduji tvůj lehký krok
a zachytit chci
křivky pomíjivé
tvé tělo čarující tančí…

a kobra znovu útokem se žene…
marně
marně však naráží jen do klenby mé lebky
(z tohoto vězení už není úniku)

ty
lehkým krokem odtančíš
a zanecháš mne samotě – té kobře

autor: Newton
editor: Newton