Návrat

Ohně už planou

Lucie přichází

se sluncem
ve vlasech a dlaních

pije noc

po douškách se rozednívá

světlo nám vrací

nebesa zpívají

Haleluja

Ohně už planou

Lucie tančí

s věncem

na své zlaté hlavě

plným svící

nožíkem ze tmy ukrajuje

dnům šije delší čas

nebesa jásají

Haleluja

autor: johana
editor: ivana