Návštěva

Pojď dál. Proč šeptáš?
Protože se bojím,
aby jsi mi neutekla.
Co je nového? Nic.
Vše je jako dřív.
Chybíš mi.
Vím,
že mě nemáš ráda,
ale já Tě mám
v krvi rozpuštěnou.
Vše je jako dřív,
nevěříš mi.
Přišla sis pro popel nebožtíka?
Ještě jsem neshořel, lásko.
Pojď blíž, vždyť hoříš …