Něžné násilí

Chtěl bych tě miláčku
chtěl bych tě na chvíli
podrobit něžnému
něžnému násilí.

Napřed bych obléhal
dlouho a vleže
dvě krásné pevnostní
tělové věže.

Potom bych s rozmyslem
každou z tvých předností
dobýval s úmyslem
zmocnit se předmostí.

Věř mi že jen v boji
pozná se muž činu
vrh bych se na tebe
jak voják na minu.

A jestli pochopíš
jak tě mám rád
vybuchne pod námi
muniční sklad.

Bude to obrovská
obrovská rána
kdo ví zda někdo z nás
dožije rána.

editor: Veronika