Nutnost milovat

Hledat a poté ztrácet
Opět nenacházet
Vše se příčí
Nikdo to nechápe
A přesto světu vládne
Proč?
Nechápeme ji
A nadáváme
Nadáváme na to že ji nemáme
Chyba!
Jen ji neznáme
Jsme nemožní
Před ní nicotní
Komu to vysvětlit
Tenhle podivný cit

autor: kýbl
editor: bucket