oničem

Když čert usne

klaun se směje

zlatý zvonek

štěstí přeje

krásně prší

-přímo leje –

kousky duší

tají děje

stříbrý slunec

ječmen seje

odpoledne

věků kleje

láme-li se pole

-pleje-

ruší lidské

obyčeje

věčné mlhy

páry myslí

vláha země

chlouba hor

děti letí

na peřeje

pro prokletí

prach a mor.

autor: parchant
editor: gavin