Otázka po milování

Nevím už,
klikrát jsem přemýšlela
o Tobě
o tom jaký jsi
a jakého Tě chci mít
jenom já.

Ale teď řekni
kdo se Tě kdy zeptal
tam hluboko na dně
po milování
Čí jsi chtěl být…
Čí jsi byl ….
A Čí opravdu jsi…

autor: Izidorka
editor: Petra