Pane

Obrať stín života

ve jménu hvězd,

jež Nocí září

a potajmu pláčí.

Vdechni jas do světa

v prachu dalekých cest,

jež v nový kraj se otáčí

a stopy naše odráží.

Otoč prsten démona

na prstě nových gest,

jež zoufale prosí

a hrdou zprávou se honosí.

Ach Ježíši, tys moudrý to pán!

pln strhujícího světla.

Povstaň, probuď se!

Obrať svůj kříž!!!

Zvedni hlas ve jménu pravdy,

nechť spravedlnost zvítězí!!!

autor: Petr Junek
editor: Petr Junek