Pěšina

Brouzdám ojínělou travou
šedivé mlhavé ráno
nebo snad večer…
Ó má síhájo!
Jdu za tebou
skrytou v mihotání
ničemu nepatřících stínů
Vkročil jsem do lesa
Jak je podivný!
A plný prchajících tvorů
Má síhájo!
Známe se ze všech těch
předchozích bitev
tak dobře, že
ani si nejsem jist
jsi-li ty
Ty padlé kmeny tu leží tak dlouho
a trsy kapradí
raději také s hrůzou
obcházím
Ó síhájo!
Vede k tobě ta
cesta necesta?
Až k tobě dojdu
usměju se tak vlídně
jak jen budu schopen

autor: Ch.J.B.
editor: Ch.J.B.