Placha

Tlemínské zápraží
bez fláku na stáži
nožním hladem
blaze flákne

Bod hladem
pod moštem
balíce šneka
pohlíží na vlásku
na hoře čeká

Šiškový basáky
koktají do pálky
bez hlásy
a pes kopýtky
s maketou na bedýnky

A nad mým dštím nás pitvá
krám statného pita

autor: Beddy