Poezie jako smysl!!

MATKA

Živá masa tupých mozků
mučí bedra přírody.
Každý křičí, bere zkousků,
rve ji z těla střev,
má na rukou rudou krev.

Každý kousek, každá část
prosí Boha o pomoc.
Proč to zvíře umí krást?!

Co za Boha jsi?
Tys zhynout nechal jsi!
Tvé děti jako rudá láva
za tvůj vděk ti krve davá.
Co za Boha jsi?
Tys zhynout nechal jsi!

autor: Strasak
editor: Tomáš Strassenský