Polibek …

Polibek pluje po těle
chová se někdy nesměle.
Nesměle hladí láskou tělo,
co citem polito být smělo.
citem a něhou smělo být polito,
příbojem polibků stále je zalito.

Vlna polibků za vlnou pluje
na krásné místo vždy doputuje.
Nalezne sladké spočinutí,
stane se tak něžné rozplynutí.
Zanikne vlna – zanikne políbení.
Vše se zdá – je to snění.

Vlna se z vody jemně zplodí
ze rtů polibek nový se zrodí.
Vyroste opět v příboji vln,
příboj polibků – lásky je pln.

Polibek pluje po těle
chová se někdy nesměle.
Nesměle hladí něhou krásku,
ať polibky mé nesou lásku!!!

autor: Mortis7
editor: Zdenda