Princeznám

Princezno skleněného království.

Ptáš se co jsem?

Jsem střep, jeden z mnoha

co byly součástí věcí minulých.

Tobě se to nelíbí?

Tak zkouším vstát

a vrátit aspoň ty nejmilejší slova,

aby zářily v zapadajícím snu.

Ale nebyl jsem vyvolen,

každým pohybem narážím

na další ostré střepy, padám.

Nač je vůle, nač síla,

když nemáš pro ně svět.

Mám malý sen,

že jednou budu uklizen,

vrácen do křišťálových vět,

pohádek našeho života.

Možná jednou složíš ze střepů srdce …

autor: mars69
editor: Martin Cvrček