Pro Ni

Pro Tvé srdce šel bych světa kraj
Pro Tvou duši z pekla udělám ráj
Pro Tvou mysl stanu se úspěšným
Pro Tvé tělo milencem vítečným

Pro Tvůj polibek chci být jako med
Pro Tvůj pohled prosluněný svět
Pro Tvá slova stanu se slyšícím
Pro Tvá pohlazení hřejícím

… dal jsem a dal bych
své srdce jen a jen
pro Tebe

autor: tini
editor: Tini