Pro Tebe

Pro Tvé srdce šel bych světa kraj
Pro Tvou buši z pekla udělám ráj
Pro Tvou mysl stanu se bláznem ochotně
Pro Tvé tělo ruku dám do ohně

Pro Tvůj polibek vyšplhám do nebe
Pro Tvůj pohled ať jsem kus kamene
Pro Tvá slova stanu se němým
Pro Tvé pohlazení ať ve zvíře se změním

… dal jsem a dal bych
své srdce jen a jen
pro Tebe

autor: Mortis7
editor: Zdenda