Pro …

Je milá, s brýlemi na očích,
milá – plamínek v očích přeskočí.
Milá pro mne, pro moje pohledy.
Svůdná – však stáhnul jsem rolety
myšlenkám na její svádění.

V té době jsem již jinou měl,
co měl jsem vidět…jsem neviděl.
Vytlačil jsem ji z paměti a vzpomínek,
nezůstal tam ni plamínek.

Dneska ji potkávám tak hezkou…
zamyšlené pohledy si vyměníme,
raději neřekneme,
o čem přemýšlíme.
Asi je pozdě na slova,
asi je pozdě pro oba.

autor: tini
editor: Tini