Proměna

Když se dívka v ženu mění

Užiješ si zábavy

To s ní běž tak po setmění

Lehce ji polož do trávy.

Nedbej na to, že ti spílá

Že je mokro, že je tma

Řekni jí i kdyby byla

Pak i tma své klady má.

Věř mi, že pak bude ráda

Když ji hned neposlechneš

A když z nebe hvězda padá

Ty se tam s ní miluješ.

autor: mistr
editor: mistr