Ptáci slova šeptají

Už mám snad odvahu

neříkat Ti jisté věci,

protože slova jak ptáci

ve své volnosti nemusí být vyslyšena.

Nejhorší jsou rána,

přicházíš, aby jsi mlčela

a tichem své přítomnosti

mučíš mé svědomí.

Svou tichou volností

jsi mi učarovala

a já teď učím ptáky

říkat něžná slova.

autor: mars69
editor: Martin Cvrček