Pusť mě

Tady a teď tě prosím skromně

nech mě být nech mě jít

není to láska

mezi námi dvěma

jen bolest tupé samoty

a nedostatek dotyků

a příliš mnoho zlozvyků

a příliš mnoho lakoty

Vždyť v našem starém pustém domě

nebude nikdy mír a klid

hloupá je sázka

námi uzavřená

co na oltáři nicoty

ve svatostánku komiků

snad nemá cenu pětníku

snad nemá žádné hodnoty

Prosím tě pro tebe i pro mě

jestli mě nechceš zahubit

sejmi mně pouta

moje srdce sténá

už nebojím se nahoty

jen tebe a tvých návyků

a z tebe mého zániku

jen tebe a tvé prázdnoty

autor: johana
editor: ivana