Řeka kam neměla

Jak se to mohlo stát
že ty jsi k zemi pad
ty ty můj milenec
v tváři ti vykvetl
ten hrozný ruměnec
v tmu jsi se propadl

řeka kam neměla tam se provalila
tebe mi můj milý
tebe mi zdrtila

já jsem ta tvá milá
za tebou jsem přišla
láska mě dohnala
abych tě spasila
naději zvěstila
v mukách konejšila

autor: simmira
editor: Helena