Ruce

Krásný je pocit, držet Tě za ruku,

nebát se ztrát a držet Tě pevně,

cítit, jak prsty si hrají,

v dlaních píší slova nevyřčená.

Tichá, laskavá abeceda,

dvě duše čtou,

román, co píší si po rukou.

Proč vadnou doteky,

ruce bloudí samotou,

chladnou nocí,

smutné ruce jdou?

autor: mars69
editor: Martin Cvrček