Rychlá

Lehce se houpeš v bocích,
úzká máš ramena.
Hnědé máš oči,
roztáhneš kolena.

Lehký je dotyk
a jeho ozvěna,
skály jí zvučí,
kůže je červená.

Dotyky a vzlyky,
hezké je souznění.
Nedělat povyky,
jsme spolu sladění.

Úsměv Ti sluší,
hladím tvá ramena.
Máš vlhké uši,
ústům mým svěřená.

Lehká je peřina,
hezké jsou myšlenky.
Usínám tiše,
zapleten do Lenky.

autor: tini
editor: Tini