Sama v cizím bytě

SAMA V CIZíM BYTĚ

Jsem sama v cizím bytě

a nevím, nevím ani

kolik už dní

jsem sama v cizím bytě

a čekám na svítání
a potom zase čekám

až se setmí

Jsem sama v tomhle městě

a je mi celkem prima,
i když je trochu zima,

i když mám strach

jsem sama v celém světě

jak malá mořská víla

abych se nenudila

přebírám hrách

Jsem sama v cizím bytě

jsem opuštěné dítě

a moje odhodlání

pomalu se vytrácí

jsem sama v tomhle domě

snad někdo přijde pro mě

možná, že pan domácí

co tady bydlí

Jsem sama v cizím bytě…

… přirůstám k židli

autor: Martina
editor: Martina