smím dál?

Mráz po tvářích se prošel.
Někdo zaklepal na rozbolavěné srdce.
"Smím dál?"
Nevěděl, že láska mě bolí, že soucit nedovolí mi smát se.
Chtěl jít dál: "tak pojď."
Nevěděl, že pláče teď mé srdce.
Nevěděl, že plakat bude i on.

autor: Viollet
editor: Veronika