Smysl života

Kde jen je ten smysl života,
kde skončí duše Tvá
až smrť tělo zemi dá?

Najde se někde prostý člověk
co pomůže zbloudilému?
Snad i on pomůže zas jemu.

Překonají spolu ten trpký věk,
kdy jeden bez druhého bloudí světem?
Je právě on tím pravým květem?

Ať sebevětší jest Tvé hoře
nezbývá než přeplout moře.
Skočit do těch vln

a úzkostí být třeba pln,
najít ten vysněný kout,
kde jen dva mohou spolu plout.

autor: mk
editor: Michal