Spolu

Svíčka koluje z ruky do ruky

Chvilka ticha a melodie zaznívá

Krásná a opojná, pomíjivá

Jsme spolu, víme, nemyslíme

Stojíme tiše, nemluvíme

My, co myslíme, že víme

I ti, co vědí, jen to neví

Sedíme vedle sebe v lavici dřevěné

Držíme se za ruce a vzhlížíme

K nebi, na němž hvězdy se třpytí

Snad možná v nich, snad za nimi

Toužíme nalézt sebe samé

Ti, co to snad ví, to nepoví

A my nechceme možná vědět

Držíme se za ruce a díváme se na sebe

V těch očích vidím trápení i radost

Jsou hluboké, jasné, těkají kolem

Tančíme spolu, tančíme v sobě

Díky za tyto chvíle

autor: jaroslavek
editor: jaroslavek