Štěstí

Štestí

Přelétajíc od duše k duši
posel jeho velmi znám
často velké plány ruší,
tak není k dalším činům zván.

Záleží vždy jen a pouze
na lidském jednom skutku dobrém
ti však oddají se touze
na místo štěstí sklízí problém.

Dobrý pocit z činu svého
a myšlení těšíce na to
toť oddálení toho zlého
a sklízeje nám sťastné zlato!

autor: Rimbaud 2002
editor: Martin