Svátek tebe

Miluju tě po milování
stoupám na sloupcích hudby
v zběsilém tanci
rituálních pudů
který si nesu jako pochodeň
od prapůvodu lidstva
abych ji předala
než zhasnu sama
konečky prstů
vztažené do magie nebe
ta hudba voda živá
do mě proudí
a očišťuje a pohlcuje a přijímá
až nejsem já
až jsem jen ona
zmítána společnými vlnami
ve směsici ohňů vůní tebe
muže lovce
z počátku věků
rozechvíváním strun
kouzelným dechem píšťalek
prýštící v tóny nekonečna vesmíru

autor: johana
editor: ivana