Svět pro nás dva

Možná už se můžu ptát,

co asi v Tobě hledám,

co od Tebe chci,

co z Tebe vyrabovat,

použít …

Ale mě už nebaví

zvyky tohoto světa.

Musí být i jiné, lepší,

lepší jak ?

Pro hledání nových světů

klesám zase na dno smutku,

tam v beznadějném klidu

leží věci sobě rovny,

rovny pocitům, rovny životu.

Tam není dno, je to jen hranice smrti.

Až dojdu smíření,

pochopím snad cenu věcí,

pocitů, lidí, lásky.

Ale zatím se vracím k Tobě,

mám co jsem hledal,

svět nejen pro nás dva.

autor: mars69
editor: Martin Cvrček