Tančíme kolem ohňů

Tančíme kolem ohňů,

my milované děti lesů a hor,

když naše drahá Matka

zapadá v dáli za obzor

a jako každý den,

nekonečné věky věků,

loučí se se smutkem
známým jen matkám,

které musejí opustit své dítě

Ještě obejme nás před usnutím,

a malé povíská do vlasů,

než poprosí bratra Měsíce,

toho tajemného strýčka,

co od pradávných časů

za ženu má Noc,

aby nad námi s láskou bděl

a seslal na naše víčka

něco hezkého ke snění

na svých stříbrných nitích

Tancem a zpěvem

radostně oslavujeme
a vzdáváme dík za další den,
který dopřán nám byl,

a že šťastně vedeni jsme byli
naší zářící Matkou

i naším drahým Otcem,

který celé dny létá v oblacích

a v tichosti krouží nám nad hlavami

Jen občas písknutím

prozradí svou přítomnost,

aby připomněl,
že nikdy nejsme sami,

že on pečlivě nás střeží

a nedovolí nikomu ublížil jeho dětem
Jak je údělem všech milujících otců

Za rytmů bubnů

loučíme se s dovršeným dnem

a s pohledem upřeným do nebes

tiše odříkáváme modlitby,
ve kterých prosíme,

aby stejně jako dnes
spatřit jsme mohli nový den,

který k nám bude opět milosrdný

autor: mishka
editor: mishka