Ty a teď

Dvanáctkrát se otočíš zpátky a stejně nepochopíš proč se to stalo právě tak Ani z největší hory světa rozhlížeje se na všechny strany nedohlídneš do chvíle která přijde Ani večerní stmívání ani ranní procitání z temna žádný den ti nepoví čím tě pohltí či obdaruje Snad jen jedna věc je jistá jsi to Ty tady teď teď Teď TEĎ

editor: Janinka