Unavený trpaslík

A některé spirály ticha
překypují zoufalostí
a dým tiše stoupá
vzhůru ke stropu

Nehybné slova
jenom těžce
se pohybují

Unavený trpaslík
je unavený
– ví o tom svoje
a tak sedí
a tak sedí a spí
v limbu!
Vymění si kalhoty
s obrem
a lehce
jénóm léhcé(těžce)
zadumán
usíná.

autor: chusrau
editor: Nobody